Encyklopedie Nápověda

prolom  úzká a poměrně dlouhá zlomová struktura vytvořená subparalelními poklesy, podle nichž střední kra nejvíce poklesla - obr. 165. Syn. příkop, příkopová propadlina; opakem je hrást. Rozeznává se více typů prolomů, zvláště nápadné jsou velice rozsáhlé prolomy označované jako rifty. Rozlišují se rifty kontinentální s význačnou vulkanickou činností (např. východoafrický rift s velkými jezery) a rifty oceánické (uvnitř středooceánských hřbetů). tektonik globální.

Prolom (příkop)

obr. Prolom (příkop)

Obr. 165.  Prolom neboli příkop: 1 - příkop jednoduchý, 2 - tvořený stupňovitými zlomy. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

tektonika

Na tento termín se odkazuje

hrást mořské dno příkop, příkopová propadlina rift

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007