Encyklopedie Nápověda

hrást  zlomová struktura, obvykle vytvořená dvěma nebo více paralelními poklesy a jejíž střední část leží výše než okrajové kry (obr. 77). Opakem je prolo.

Hrásť

obr. Hrásť

Obr. 77.  Hrásť: 1 - jednoduchá, 2 - tvořená stupňovitými zlomy 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

prolom

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007