Encyklopedie Nápověda

molasa  mocný komplex převážně pískovců a slepenců vzniklých postorogenní erozí pásemného horstva, tj. po skončení jeho vy vrásnění. Molasa se ukládá v orogenní zóně a nasedá na flyš (většinou diskordantně); obsahuje hojný nestabilní minerální materiál a často je sladkovodního původu (někdy obsahuje i uhelné sloje). Od flyše se liší zejména větší mocností a hrubozrnností.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

orogeneze slepenec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007