Encyklopedie Nápověda

orientace  1. geneticky důležitá vlastnost (často statisticky zpracovávaná) a) makroskopických jevů (obr. 120), jako jsou zvrstven, úklon valounů, lineac, foliac, viz pukliny, viz zlomy aj. , b) mikroskopických jevů, jako orientace zrn horninotvorných minerálů a jejich optická orientace, orientace jejich lamel, deformací atd. Studium tohoto druhu je důležité zejména pro poznání metamorfitů (petrologie strukturn),

2. v terénu pomocí kompasu či slunce a hodinek (obr. 145); pomocí kompasu a hodinek lze určovat i čas (obr. 146).

Lineace

obr. Lineace

Obr. 120.  1 - usměrněné minerály, 2 - proudem usměrněné schránky hlavonožců ("Orthoceras"), 3 - tlakem protažené a zploštěné valouny, 4 - lineace v podobě průsečnice foliace (břidličnatosti - f) s vrstevnatosti (v), 5 - hřbety čeřin v písčitém sedimentu, 6 - vrcholy (osy) vrásek.Stanovení jihu (na severní polokouli) podle slunce a hodinek (ukazujících skutečný místní čas).

obr. Stanovení jihu (na severní polokouli) podle slunce a hodinek (ukazujících skutečný místní čas).

Obr. 145.   Malá ručička se zaměří na slunce a osa úhlu mezi malou ručičkou a číslicí 12 na hodinkách směřuje k jihu. Na jižní polokouli se takto určuje sever.Stanovení času podle slunce a kompasu na severní polokouli.

obr. Stanovení času podle slunce a kompasu na severní polokouli.

Obr. 146.   Střelka kompasu je osou úhlu daného sluncem (tj. místním časem) a číslicí 12 na hodinkách. Čas se čte ve směru šipek, tj. dopolední hodiny na východě, odpolední na západě. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

foliace lineace petrologie strukturní zvrstvení

Na tento termín se odkazuje

petrologie strukturní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007