Encyklopedie Nápověda

petrologie strukturní  obor zabývající se mikroskopickým studiem struktur, různých strukturních prvků hornin, tvarů zrn a jejich vztahů, přednostní orientace minerálů v horninách apod. Syn. mikrotektonika. orientace.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

orientace

Na tento termín se odkazuje

orientace

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007