Encyklopedie Nápověda

lineace  lineární strukturní prvky různé velikosti i původu. Lineací je např. lineárně paralelní uspořádání minerálních zrn, průsečíky dvou rovinných strukturních prvků (např. vrstevnatosti s kliváží), přednostní orientace úzce protažených fosílií (např. ortocerových schránek) aj. @ obr. 120.

Lineace

obr. Lineace

Obr. 120.  1 - usměrněné minerály, 2 - proudem usměrněné schránky hlavonožců ("Orthoceras"), 3 - tlakem protažené a zploštěné valouny, 4 - lineace v podobě průsečnice foliace (břidličnatosti - f) s vrstevnatosti (v), 5 - hřbety čeřin v písčitém sedimentu, 6 - vrcholy (osy) vrásek. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

orientace

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007