Encyklopedie Nápověda

Obrázek 97

Idealizovaný řez krápníkovou jeskyní.

obr. Idealizovaný řez krápníkovou jeskyní.

Obr. 97.    Ze stropu visící stalaktity (st) mívají různý tvar, jsou to např. brčka (b), sintrové záclony (z) a bubny (bu). Na zemi rostoucí krápníky se nazývají stalagmity (sg); patří k nim i sintrové kužele (k). Spojením stalaktitů a stalagmitů vznikají krápníkové sloupy (s) neboli stalagnáty. V jezírkách (j) někdy krystalizuje sintr hroznovité podoby nebo vytváří prstence kolem stalagmitů. Dno jeskyně bývá pokryto balvany zřícenými ze stropu a jeskynními náplavy, místy souvisle povlečenými podlahovým sintrem (p).

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

jeskyně krápník kras

© Česká geologická služba 2007