Encyklopedie Nápověda

jeskyně  podzemní dutina různého původu, např. krasová (@ obr. 97, 98), lávová, ledovcová.

Idealizovaný řez krápníkovou jeskyní.

obr. Idealizovaný řez krápníkovou jeskyní.

Obr. 97.   Ze stropu visící stalaktity (st) mívají různý tvar, jsou to např. brčka (b), sintrové záclony (z) a bubny (bu). Na zemi rostoucí krápníky se nazývají stalagmity (sg); patří k nim i sintrové kužele (k). Spojením stalaktitů a stalagmitů vznikají krápníkové sloupy (s) neboli stalagnáty. V jezírkách (j) někdy krystalizuje sintr hroznovité podoby nebo vytváří prstence kolem stalagmitů. Dno jeskyně bývá pokryto balvany zřícenými ze stropu a jeskynními náplavy, místy souvisle povlečenými podlahovým sintrem (p).Hlavní krasové jevy

obr. Hlavní krasové jevy

Obr. 98.   k - kaňon, z - závrt, sú - suché údolí, s - sifon (chodba zaplněná vodou), v - vyvěračka, ko - komín, j - jeskyně; 1 - vápenec, 2 - slínovec. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007