Encyklopedie Nápověda

krápník  výrůstky různých velikostí a různého tvaru, nejčastěji rampouchovité, sloupkovité aj. , tvořící se na stropech i podlaze podzemních prostor (obr. 97). Nejčastěji jsou v krasových jeskyních, kde jsou tvořeny kalcitem, tzv. sintrem, v jiných horninách jsou odlišného složení (existují i lávové krápníky). Krápníky visící ze stropu se nazývají stalaktity, na zemi rostoucí stalagmity. Jejich spojením vznikají stalagnáty. kra.

Idealizovaný řez krápníkovou jeskyní.

obr. Idealizovaný řez krápníkovou jeskyní.

Obr. 97.   Ze stropu visící stalaktity (st) mívají různý tvar, jsou to např. brčka (b), sintrové záclony (z) a bubny (bu). Na zemi rostoucí krápníky se nazývají stalagmity (sg); patří k nim i sintrové kužele (k). Spojením stalaktitů a stalagmitů vznikají krápníkové sloupy (s) neboli stalagnáty. V jezírkách (j) někdy krystalizuje sintr hroznovité podoby nebo vytváří prstence kolem stalagmitů. Dno jeskyně bývá pokryto balvany zřícenými ze stropu a jeskynními náplavy, místy souvisle povlečenými podlahovým sintrem (p). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kras

Na tento termín se odkazuje

kras stalagmit, stalagnát, stalaktit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007