Encyklopedie Nápověda

Obrázek 88

Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

obr. Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

Obr. 88.   Ložisko kaolínu Stará Role u Karlových Varů (ověřeno vrty).

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

kaolin ložiska reziduální

© Česká geologická služba 2007