Encyklopedie Nápověda

Obrázek 82

Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 82.   Závislost reliéfu na geologické stavbě: uprostřed a vpravo reliéf konformní (souhlasný), neboť hřbety (elevace terénu) souhlasí s elevacemi tektonickými, tj. s antiklinálami. Vlevo reliéf inverzní, kde hřbety (elevace terénu) odpovídají tektonickým depresím, tj. synklinálám.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

geomorfologie inverze vrása

© Česká geologická služba 2007