Encyklopedie Nápověda

geomorfologie  popis a vysvětlení forem zemského reliéfu; většinou se vyvíjejí v úzké závislosti na geologické stavbě (@ obr. 82, 109).

Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 82.  Závislost reliéfu na geologické stavbě: uprostřed a vpravo reliéf konformní (souhlasný), neboť hřbety (elevace terénu) souhlasí s elevacemi tektonickými, tj. s antiklinálami. Vlevo reliéf inverzní, kde hřbety (elevace terénu) odpovídají tektonickým depresím, tj. synklinálám.Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 109.  Terén s jednostranně (monoklinálně) ukloněnými vrstvami a s vrstvami vodorovnými (tabulová stavba). k1, 2, 3 - kuesta (kuesta k, je naříznuta obsekventním tokem), th - tabulová hora. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007