Encyklopedie Nápověda

Obrázek 79

Metasomatické zrudnění.

obr. Metasomatické zrudnění.

Obr. 79.    Rudní minerály hydrotermálního původu (vyznačené silnými tečkami) se nahromadily hlavně ve vápencích (3), jejichž zatlačováním (metasomatózou) vznikla ložiska obsahující četné relikty původních vápenců. V pórovitých pískovcích (1) je kromě rudní žíly vyvinuto i zrudnění impregnačního typu, zatímco břidlice (2) neumožnily vznik větších rudních akumulací.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

hydrotermální ložiska metasomatóza

© Česká geologická služba 2007