Encyklopedie Nápověda

Obrázek 7

Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

obr. Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

Obr. 7.   1 - propustná vrstva (kolektor), 2 - nepropustná vrstva (izolátor), 3 - artéský pramen, 4 - pramen odvodňující volnou zvodeň, 5 - hladina volné zvodně

 
Autor obrázku:

RNDr. Jaroslav Synek

Na tento obrázek se odkazuje

artéský vrt pramen voda

© Česká geologická služba 2007