Encyklopedie Nápověda

artéský vrt   - navrtá-li se napjatá zvodeň (tj. kolektor s vodou pod tlakem izolovaný nepropustným nadložím i podložím), vystoupí voda ve vrtu do tzv. výtlačné úrovně; ta může být záporná nebo kladná, podle toho, leží-li pod povrchem nebo nad ním. Je-li kladná, nastává na povrchu přetok a vrt se nazývá artéský (obr. 7). Artéské prameny se vyskytují zejména v artéských pánvích.

Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

obr. Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

Obr. 7.  1 - propustná vrstva (kolektor), 2 - nepropustná vrstva (izolátor), 3 - artéský pramen, 4 - pramen odvodňující volnou zvodeň, 5 - hladina volné zvodně 
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

pánev přetok voda

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007