Encyklopedie Nápověda

pramen  vývěr podzemní vody na zemském povrchu (obr. 164) nebo pod vodou řek, jezer či moře. Podzemní voda může propustnými horninami sestupovat a vytéká potom v nejnižších místech (např. v údolích) nebo přetéká v místech, kde narazí na nepropustné překážky nebo také vystupuje vzhůru působením přetlaku vody (obr. 7) či působením par a plynů (minerální vody); podle toho se rozeznávají prameny sestupné a vzestupné. Podle cest vody se rozlišují např. puklinové, vrstevní, zlomové a krasové prameny. vod, artéský vrt, kras.

Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

obr. Hydrogeologická pánev s napjatou zvodní.

Obr. 7.  1 - propustná vrstva (kolektor), 2 - nepropustná vrstva (izolátor), 3 - artéský pramen, 4 - pramen odvodňující volnou zvodeň, 5 - hladina volné zvodněPrameny odvodňující volné zvodně

obr. Prameny odvodňující volné zvodně

Obr. 164.  Prameny odvodňující volné zvodně (1 až 3) 
Text a obrázky: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

voda

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007