Encyklopedie Nápověda

buněčnatý  s hojnými drobounkými dutinkami vzniklými vydrolováním nebo vyluhováním (např. buněčnatý dolomit, žiloviny gosanů, obr. 61).

Charakteristicky zvětralá rudní žilovina (tzv. boxwork)

obr. Charakteristicky zvětralá rudní žilovina (tzv. boxwork)

Obr. 61.   1 - ruda s chalkopyritem byla přeměněna v buněčnatou horninu tvořenou žilkami křemene a Fe-jaspisu a limonitovou výplní; 2 - rozložená žilovina původně obsahující galenit. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007