Encyklopedie Nápověda

Obrázek 31

Řez deltou řeky Niger (Nigérie) ukazující růst delty směrem do moře neboli progradaci.

obr. Řez deltou řeky Niger (Nigérie) ukazující růst delty směrem do moře neboli progradaci.

Obr. 31.   Dlouhodobě ukládaná litologicky shodná souvrství jsou diachronní, tj. probíhají napříč časovými hranicemi (časové hranice jsou vyznačeny silnými čarami). Například sedimentace středního souvrství (jemně tečkovaná šrafa) začala v eocénu a za stejných podmínek se litologicky shodné sedimenty ukládaly v oligocénu, miocénu a pliocénu, souběžně s postupem delty do moře. Uloženiny soli (halitu) křídového stáří mají na JZ podobu diapirů.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

delta diachronní diapirová struktura progradace

© Česká geologická služba 2007