Encyklopedie Nápověda

progradace  ukládání sedimentů při pobřeží, vedoucí k postupu břežní linie směrem do moře. Progradací vznikají viz delty (obr. 31), ale také rostou pláže apod.

Řez deltou řeky Niger (Nigérie) ukazující růst delty směrem do moře neboli progradaci.

obr. Řez deltou řeky Niger (Nigérie) ukazující růst delty směrem do moře neboli progradaci.

Obr. 31.  Dlouhodobě ukládaná litologicky shodná souvrství jsou diachronní, tj. probíhají napříč časovými hranicemi (časové hranice jsou vyznačeny silnými čarami). Například sedimentace středního souvrství (jemně tečkovaná šrafa) začala v eocénu a za stejných podmínek se litologicky shodné sedimenty ukládaly v oligocénu, miocénu a pliocénu, souběžně s postupem delty do moře. Uloženiny soli (halitu) křídového stáří mají na JZ podobu diapirů. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

delta

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007