Encyklopedie Nápověda

Obrázek 162

Hlavní karpatské neogenní pánve

obr. Hlavní karpatské neogenní pánve

Obr. 162.   1 - karpatská předhlubeň s výběžky neogénu do Českého masívu (v okolí Olomouce, Brna a Znojma), 2 - vídeňská pánev, 3 - podunajská pánev, 4 - jihoslovenská pánev, 5 východoslovenská pánev; B - Brno, Ba - Bratislava, H - Hodonín, K - Košice, Km - Komárno, L - Lučenec, M - Michalovce, N - Nitra, O - Olomouc, Os - Ostrava, P - Prešov, Z - Znojmo.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

jihoslovenská pánev karpatská předhlubeň podunajská pánev vídeňská pánev východoslovenská pánev Západní Karpaty

© Česká geologická služba 2007