Encyklopedie Nápověda

východoslovenská pánev  je vyplněna miocenními a pliocenními sedimenty a vulkanity a je rozdělena Slánskými vrchy na západněji ležící košicko-prešovskou pánev a východnější Potiskou nížinu. Pánev je porušena významnou poklesovou tektonikou a obsahuje ložiska lignitu a halitu. @ obr. 162.

Hlavní karpatské neogenní pánve

obr. Hlavní karpatské neogenní pánve

Obr. 162.  1 - karpatská předhlubeň s výběžky neogénu do Českého masívu (v okolí Olomouce, Brna a Znojma), 2 - vídeňská pánev, 3 - podunajská pánev, 4 - jihoslovenská pánev, 5 východoslovenská pánev; B - Brno, Ba - Bratislava, H - Hodonín, K - Košice, Km - Komárno, L - Lučenec, M - Michalovce, N - Nitra, O - Olomouc, Os - Ostrava, P - Prešov, Z - Znojmo. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007