Encyklopedie Nápověda

karpatská předhlubeň  soustava dílčích neogenních pánví, lemujících předpolí karpatského oblouku. Na našem území předhlubeň probíhá z oblasti Mikulova přes Přerov na Ostravsko (obr. 162) a svými výběžky zasahuje až k České Třebové a na Opavsko. Je vyplněna klastickými sedimenty spodnomiocenního až středomiocenního stáří a zčásti je překryta příkrovy vnějších Karpat.

Hlavní karpatské neogenní pánve

obr. Hlavní karpatské neogenní pánve

Obr. 162.  1 - karpatská předhlubeň s výběžky neogénu do Českého masívu (v okolí Olomouce, Brna a Znojma), 2 - vídeňská pánev, 3 - podunajská pánev, 4 - jihoslovenská pánev, 5 východoslovenská pánev; B - Brno, Ba - Bratislava, H - Hodonín, K - Košice, Km - Komárno, L - Lučenec, M - Michalovce, N - Nitra, O - Olomouc, Os - Ostrava, P - Prešov, Z - Znojmo. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007