Encyklopedie Nápověda

láčkovci  (Coelenterata) - kmen radiálně symetrických vodních živočichů, planktonních i sesilních. Jejich hlavní třídy jsou:

1. Scyphozoa - medúzy (prekambrium-recent), téměř bez paleontologického významu;

2. Hydrozoa - polypovci (kambrium-recent), někdy s pevnou chitinózni nebo vápnitou kostrou. Vápnitou kostru měly stromatopory (obr. 113) neboli Stromatoporoidea (kambrium-křída), které byly důležitými utesotvornými organismy (hlavně v paleozoiku, obr. 18); k nim patří i amfipory. K hydrozoím bývají řazeny i konulárie (kambrium-trias), mořští živočiši s jehlancovitými schránkami;

3. Anthozoa - korálnatci, mořské, bentózní organismy, k nimž patří mj. mořské sasanky a útesotvorní korali. Korali se dělí na a) Tabulata - korali deskatí (obr. 114); jsou to koloniální organismy s drobnými vápnitými korality (koralit je schránka jednotlivého láčkovce) s příčnými dobře vyvinutými dny (ordovik-perm). Snad k nim patří nebo se z nich vyvinuli dnešní osmičetní korali (Octocorallia neboli Alcyonarid); b) Zoantharia - tato podtřída se dále dělí na koraly drsnaté (Rugosa neboli Tetracorallá) a koraly šestičetné (Scleractinia neboli Hexacoralla). Korali drsnatí (ordovik-perm) jsou většinou solitérní (tj. jednotliví), s masivní vápnitou stěnou koralitu, Uvnitř s vertikálními přepážkami neboli septy (čtyři nebo násobek čtyř). Šestičetní korali (obr. 115), jejichž septa jsou uspořádána po šesti (nebo násobku šesti), se objevují v triasu; korality jsou buď solitérní, nebo se spojují v trsy (kolonie) a mají vápnitou kostru. Jsou typickými utesotvornými organismy dnešních teplých moří. Horninotvorný význam láčkovců je velký, především těch, kteří se podíleli na složení korálových útesů a klastických sedimentů v jejich okolí (složených z korálového písku až bahna) - úte, bioherm.

Schéma devonských bioherm a biostrom v oblasti Frasnes-Gerpinnes (Belgie)

obr. Schéma devonských bioherm a biostrom v oblasti Frasnes-Gerpinnes (Belgie)

Obr. 18.   1 - břidlice až jílovité vápence. 2 vrstevnaté vápence, 3 - biohermy a biostromySchéma stavby stromatopor (svislý řez). Velmi zvětšeno.

obr. Schéma stavby stromatopor (svislý řez). Velmi zvětšeno.

Obr. 113.  Korali deskatí. Heliolites (1, 2) a Favosites (3, 4). Nahoře v příčném, dole v podélném řezu. Zvětšeno.

obr. Korali deskatí. Heliolites (1, 2) a Favosites (3, 4). Nahoře v příčném, dole v podélném řezu. Zvětšeno.

Obr. 114.  Korali

obr. Korali

Obr. 115.  1 - jednotlivý (solitérní) koralit, nahoře s patrnými septy, 2 - uspořádání sept u šestičetného korálu. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bioherma útes

Na tento termín se odkazuje

Alcyonaria Anthozoa Coelenterata Hexacoralla Hydrozoa konulárie korali medúzy Octocorallia ordovik R ugosa Scleractinia Scyphozoa stromatopory Tabulata Tetracoralla Zoantharia

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007