Encyklopedie Nápověda

bioherma   nejednotně pojímaný termín značící

1. čočkovitou až dómovitou nevrstevnatou masu vápence tvořenou přisedlými organismy (převážně koraly a řasami), zachovanými většinou v růstové pozici, a obklopenou horninami odlišného složení;

2. někdy se biohermami nazývají i pevné, nakupené masy až podmořské prahy složené z bioklastického materiálu (tj. z organických zbytků, které nejsou v růstové pozici) tmeleného hlavně vápnitými řasami a vysráženým kalcitem. Jsou nedostatečně vrstevnaté nebo zcela nevrstevnaté a mocnější než okolní, časově ekvivalentní sedimenty. úte, biostroma, obr. 18.

Schéma devonských bioherm a biostrom v oblasti Frasnes-Gerpinnes (Belgie)

obr. Schéma devonských bioherm a biostrom v oblasti Frasnes-Gerpinnes (Belgie)

Obr. 18.   1 - břidlice až jílovité vápence. 2 vrstevnaté vápence, 3 - biohermy a biostromy 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

útes

Na tento termín se odkazuje

biostroma láčkovci

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007