Encyklopedie Nápověda

krystaloblast  minerální zrno vzniklé při metamorfóze. Je-li omezeno krystalovými plochami, nazývá se idioblast (nebo autoblast), v opačném případě xenoblast. Převyšuje-li podstatně velikost ostatních zrn, mluvíme o porfyroblastu (v migmatitech migmatoblast). Jako holoblast se označují zrna, která v původní hornině neexistovala ani jako zárodek. Struktury vzniklé blastézou se nazývají krystaloblastické a podle převládajících součástek se rozlišují např. struktura idioblastická (autoblastická), xenoblastická, porfyroblastická (velké idioblasty), holoblastická, lepidoblastická (lupínkovité minerály jako slídy a chlority), fibroblastická (vláknité minerály jako sillimanit), ne-matoblastická (sloupkovité minerály jako amfibol).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

autoblast blastéza fibroblastický glomeroblast holoblast idioblast lepidoblastický metablastéza migmatoblast nematoblastický porfyroblast vyrostlice xenoblast

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007