Encyklopedie Nápověda

metablastéza  intenzívní metamorfní rekrystalizace vedoucí ke vzniku hornin podobných migmatitům, a to bez spolupůsobení magmatické taveniny. Vznikající porfyroblasty (krystaloblast) se nazývají metablasty.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

krystaloblast

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007