Encyklopedie Nápověda

vyrostlice   poměrně velké, většinou idiomorfní krystaly uzavřené v jemnozrnnější základní hmotě magmatitů (obr. 227). Struktura hornin s vyrostlicemi se nazývá porfyrická. Syn. fenokryst. krystaloblas (porfyroblast).

Trachyt

obr. Trachyt

Obr. 227.   - vyrostlice sanidinu je uzavřena v základní hmotě složené ze subparalelně až fluidálně uspořádaných jehliček sanidinu, pyroxenu (py) a nepatrného množství rudních minerálů. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

krystaloblast

Na tento termín se odkazuje

porfyrická struktura

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007