Encyklopedie Nápověda

blastéza  růst (krystalizace) minerálů in situ v pevné hornině v průběhu metamorfózy. Takto vzniklé minerály se vyjadřují příponou -blast (krystaloblast), struktury příponou -blastický. Předpona blasto- naopak slouží k vyjádření přítomnosti reliktů původní horniny v metamorfitu, například struktura blastogranitická, blastoporfyrická, blastopsefitická, blastopsamitická.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

krystaloblast

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007