Encyklopedie Nápověda

křemen  hlavní zástupce skupiny polymorfních minerálů o složení SiO2 (obr. 103), do níž patří především křemen, tridymit a cristobalit; chalcedon je kryptokrystalickou odrůdou křemene. Křemen patří k nejrozšířenějším minerálům jak v krystalických, tak sedimentárních horninách a vyznačuje se nedostatkem štěpnosti, lasturnatým lomem a velikou stálostí (obr. 89). Jeho obecná klencová modifikace (a nebo nízkoteplotní křemen - obr. 104) přechází při 573°C v tzv. vyšší křemen (b křemen), který je šesterečný a vyskytuje se v některých vulkanitech. Různě zbarvené odrůdy nižšího křemene mají vlastní jména - např. růženín (růžový), ametyst (fialový), záhněda (hnědá), citrín (žlutý), mléčný křemen (bílý), křišťál (bezbarvý). Barevné odrůdy jsou hledanými drahými kameny, čiré krystaly (přirozené i umělé) slouží v optice a elektronice, avšak největší praktický význam mají křemenné písky (výroba skla, abrazív, užití ve stavebnictví aj.). Tridymit (jednoklonný) a cristobalit (čtverečný) jsou dvě nedostatečné stálé modifikace; tridymit vzniká při teplotě nad 870°C z vyššího křemene a při 1 470°C se mění v cristobalit. Coesit (jednoklonný) a čtverečný stišovit (stishovit) se vyskytují především v impaktitech (impak) a jejich vznik je možný jen za velice vysokých tlaků. Chalcedon je obvykle mikroskopicky vláknitý a někdy obsahuje i příměs opálu a vody. Všeobecně vzniká za nízkých teplot a to v sedimentech nebo v hydro termálních žilách i jako výplň dutin (mandlovcová efuzíva - geod). V sedimentech bývá tmelem, ale často skládá i celé horniny (silicit) nebo různé hlízy a konkrece (rohovec, pazourek). Některé odrůdy chalcedonu patří mezi drahé kameny a mají svá specifická označení: karneol (červený), chryzopras (jasně zelený), heliotrop (zelený s červenými skvrnami), jaspis (různých barev - jaspi) a achát (jemně páskovaná odrůda nejrůznějších barev; zvláště výrazně páskovaný se nazývá onyx).

Rozpustnost SiO2 a A12O3 v závislosti na pH a podmínky vzniku kaolinitu a monlmorillonitu.

obr. Rozpustnost SiO2 a A12O3 v závislosti na pH a podmínky vzniku kaolinitu a monlmorillonitu.

Obr. 89.  Pole stálosti různých forem SiO2 v závislosti na tlaku a teplotě.

obr. Pole stálosti různých forem SiO2 v závislosti na tlaku a teplotě.

Obr. 103.  Různé tvary krystalů křemene

obr. Různé tvary krystalů křemene

Obr. 104.  1 - bipyramida, 2 - sloupcovitý krystal s charakteristickým rýhováním, 3, 4 - nej stejnoměrně vyvinuté sloupcovité krystaly. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geoda impakt jaspis silicit

Na tento termín se odkazuje

achát ametyst chalcedon chryzopras citrín coesit granit heliotrop jaspis karneol křišťál onyx růženín stišovit tridymit záhněda

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007