Encyklopedie Nápověda

geoda   dutina v horninách se stěnami pokrytými krystaly (křemene, zeolitů aj. ) čnějícími dovnitř dutiny (obr. 56). Geody jsou zvláště časté ve vulkanických horninách, kde vznikly vyplněním dutin po plynech.

Geoda vzniklá částečným vyplněním dutiny po plynu v magmatitu (řez).

obr. Geoda vzniklá částečným vyplněním dutiny po plynu v magmatitu (řez).

Obr. 56.  Skládá se z vnější chalcedonové vrstvy (ch) a z vnitřní vrstvy krystalů křemene (k) čnějicích do dutiny (d). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

křemen

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007