Encyklopedie Nápověda

klastický  neboli úlomkovitý. Označení sedimentárních hornin převážně složených z úlomků starších hornin a minerálů či organických zbytků přinesených z míst vzniku do místa uložení. Příkladem jsou např. slepence, pískovce. Jednotlivá klastická součást (zrno, úlomek) se nazývá klast-litoklast, intraklast, bioklast. Termín klastický se často užívá jako přípona bioklastický, pyroklastický. detrit, detritický.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bioklastický detrit litoklast

Na tento termín se odkazuje

klast litoklast úlomkovitý

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007