Encyklopedie Nápověda

litoklast  úlomek karbonátové horniny pocházející z okolí sedimentační pánve. Opakem je intraklast. klastický, vápenec.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

klastický

Na tento termín se odkazuje

klastický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007