Encyklopedie Nápověda

bioklastický  označení klastického materiálu nebo celých hornin složených z úlomků pevných (kosterních) částí organismů. Nejběžnějším příkladem jsou bioklastické vápence složené z úlomků korálů a řas. Syn. biodetrický, organodetrický, organoklastický.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

biodetritický klastický organodetrický organoklastický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007