Encyklopedie Nápověda

detrit  úlomkovitý neboli klastický materiál vzniklý rozrušením hornin, živočišných zbytků (schránek) i rostlinných těl. V užším smyslu se termínu užívá v uhelné petrografii (uhlí) a také v ostravsko-karvinském revíru, kde se jím rozumí významné akumulace písků a štěrků na bázi miocénu. Adj. detritický je syn. pro úlomkovitý, klastický. U hornin dáváme přednost termínu viz klastické horniny a termín detritický se užívá spíše k označení původu minerálních zrn. Některé detritické minerály mají velký praktický význam (zvláště kasiterit, zlato, diamanty apod. ).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

uhlí uhlí

Na tento termín se odkazuje

klastický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007