Encyklopedie Nápověda

gravitační transport  pohyby a transport po svahu dolů, vyvolané zemskou gravitací:

1. rozsáhlé pohyby velkých geologických jednotek - gravitačními skluzy je vysvětlován vznik některých příkrovů;

2. řičení skalních masívů a @ sesuvy;

3. shrnování plastických vrstev po svahu;

4. pohyb zvětralin a sutě; při nadměrném nasycení vodou vznikají suťové a bahenní proudy (bahnotoky), můra, lahar;

5. skluzy nezpevněných (zvláště jílovito-písčitých) sedimentů pod vodní hladinou a následné tečení po svahu v podobě viz turbiditního proudu;

6. pohyb půd až půdotok (koluvium, soliflukce).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

koluvium mura

Na tento termín se odkazuje

bahenní proud, bahnotok tektonika transport

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007