Encyklopedie Nápověda

transport  (zvětralin a sedimentárních částic). Příčinou jsou

1. gravitace (např. pohyb zvětralin po svahu, gravitační transpor);

2. pohyb vody (obr. 229) - vodní toky, mořské proudy, vlny;

3. vítr;

4. pohyb ledu (ledove). Největší množství sedimentárního materiálu je transportováno vodou (obr. 230) a větrem. Velikost přemísťovaných částic se v obou případech velmi různí pro velký hustotní rozdíl vody a vzduchu, avšak způsob transportu je stejný: a) válení neboli trakce, kdy částice je válena a vlečena po dně nebo zemi, neboť je příliš těžká, aby mohla být vyzdvižena, b) saltace, kdy částice jsou střídavě váleny, vyzvědány a opět klesají ke dnu, c) transport v suspenzi, kdy částice jsou dostatečně lehké, takže se udrží v pohybujícím se vodním nebo větrném prostředí a neklesnou. V průběhu transportu nastává různě intenzívní opracování a obrušování neboli abraze částic (tj. zmenšování jejich velikosti) a jejich třídění.

Chování částic v závislosti na jejich velikosti a na rychlosti vodního proudu.

obr. Chování částic v závislosti na jejich velikosti a na rychlosti vodního proudu.

Obr. 229.   Eroze částic ležících na dně je možná jen při vyšších rychlostech proudu. Při středních rychlostech jsou částice jen přemísťovány a při ještě nižších rychlostech sedimentují P - přechodná zóna.Schéma transportu klastického materiálu vodou na pevnině (řekou) a v moři.

obr. Schéma transportu klastického materiálu vodou na pevnině (řekou) a v moři.

Obr. 230.  V mořském prostředí je sedimentární materiál rozplavován v deltě a různými proudy je odnášen do hlubin, často podmořským kaňonem (šedý svisle šrafovaný) zaříznutým do šelfu a pevninského svahu. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

gravitační transport ledovec

Na tento termín se odkazuje

trakce válení

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007