Encyklopedie Nápověda

koluvium  neboli koluviální či svahové sedimenty (svahoviny). Vznikají gravitační pohyby zvětralin na svazích a to působením ronu, soliflukcí, sesouváním apod. ; jsou hrubé (kamenité) až jemnozrnné (jílovité, hlinité). Méně vhodné syn. je deluvium.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

deluvium gravitační transport ploužení svahové sedimenty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007