Encyklopedie Nápověda

geochronologie  obor, jehož cílem je poznání stáří minerálů, hornin a stratigrafických jednotek. Toto datování může být absolutní (obr. 57) nebo relativní. Určení absolutního stáří se opírá především o radiometrické (radiochronologické) metody, tj. studium radioaktivních prvků a produktů jejich rozpadu (radiometrie) - radioaktivit. Aplikuje se především na minerály i celé horniny magmatického nebo metamorfního původu. Hlavní metody jsou rubidium-stronciová (Rb/Sr), kalium-argonová (K/Ar), uran-olovo (U/Pb) a radiouhlíková (je vhodná jen pro období posledních asi 50 000 let; nazývá se též metoda 14C). Určování relativního stáří se opírá o stratigrafické principy (zákon superpozice, zákon stejných zkamenělin - viz straligrafie) a o korelaci pravidelně, zvláště rytmicky uložených sedimentů (varv).

Geologický čas.

obr. Geologický čas.

Obr. 57.   Ve sloupci Měřítko času je vyjádřen časový poměr mezi jednotlivými érami; ukazuje, jak mimořádně dlouhé bylo období prekambria (šrafované) ve srovnání s ostatními érami. Veškeré číselné údaje jsou v miliónech let (J. Dercourt-J. Paquet 1983). Chronologická stupnice podle IUGS 1989 @ str. 196. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

radioaktivita varva

Na tento termín se odkazuje

absolutní stáří datování izotopy kambrium radioaktivita radiouhlíková metoda rubidium stratigrafie U-Pb metoda U-Th Pb metoda

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007