Encyklopedie Nápověda

radioaktivita  vlastnost některých prvků nebo jejich izotopů, jejichž nestabilní (tj. radioaktivní) jádra se štěpí (rozpadají) na jiná atomová jádra. Rychlost tohoto rozpadu je v jednotlivých případech konstantní, takže kvantitativní stanovení produktů rozpadu dovoluje určit absolutní stáří minerálů (hornin). Tato metoda se nazývá radiometrie nebo radiochronologie a je součástí geochronologie. Radioaktivních minerálů je větší počet, avšak jen málokteré se vyskytují v takovém množství, že tvoří těžitelné radioaktivní rudy. K těm patří především rudy uranu (obsahují zejména viz uranitit) a thoria (monazit).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geochronologie monazit

Na tento termín se odkazuje

geochronologie radiochronologie radiometrie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007