Encyklopedie Nápověda

izotopy  prvky stejného atomového čísla, avšak odlišného hmotového čísla. Radioaktivní izotopy (např. uranu, olova, draslíku, uhlíku) umožňují určování absolutního stáří. geochronologie.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geochronologie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007