Encyklopedie Nápověda

eroze  soubor pochodů způsobujících, že materiál zemského povrchu je uvolňován, rozpouštěn, obrušován a přemísťován. Hlavním erozním činitelem je mechanické působení klastického materiálu unášeného tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a větrem. Podle druhu erodujícího prostředí se rozeznává e. říční (eroze v užším smyslu), mořská a jezerní (abraze), ledovcová (ledovec) a větrná neboli eolická (koraze). Říční e. zahrnuje období zahlubování (zvláště zpětnou e. v horní části toků) a období po dosažení přibližně vyrovnané spádové křivky, kdy převládá e. boční a řeka akumuluje (ukládá) např. viz terasy (obr. 223). E. je často selektivní (e. měkkých hornin) a postihuje zejména nechráněné půdy. cyklus erozní. Zvláštními druhy eroze jsou evorze a eforace. obr. 229. denudace.

Říční terasy

obr. Říční terasy

Obr. 223.  1 - skalní terasa, 2 - terasa vzniklá zaříznutím toku do říčních uloženin, 3 - tři terasové stupně vzniklé postupným zařezáváním toku (nejstarší terasa leží nejvýše, nejmladší nejníže), 4 - při dlouhodobém ukládání říčních nánosů (např. v klesajících oblastech) leží mladší terasa nad starší.Chování částic v závislosti na jejich velikosti a na rychlosti vodního proudu.

obr. Chování částic v závislosti na jejich velikosti a na rychlosti vodního proudu.

Obr. 229.   Eroze částic ležících na dně je možná jen při vyšších rychlostech proudu. Při středních rychlostech jsou částice jen přemísťovány a při ještě nižších rychlostech sedimentují P - přechodná zóna. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

abraze cyklus erozní denudace koraze ledovec

Na tento termín se odkazuje

eforace evorze kras obří hrnec zpětná eroze

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007