Encyklopedie Nápověda

cyklus erozní  podle autora (W. M. Davis) též davisovský cyklus; odpovídá představě, podle níž různé stupně eroze reliéfu jsou částmi jediného cyklického procesu, který začíná výzdvihem plochého reliéfu a jeho následným prořezáním hluboce erodujícími toky (stadium mladosti). Další eroze vede k zaoblení reliéfu (stadium zralosti) a končí jeho úplným zarovnáním, tj. vznikem peneplénu (stadium staroby). Ve skutečnosti zřídka dojde ke vzniku dokonalého peneplénu, neboť k výzdvihům dochází v kterémkoliv období cyklu a záleží i na klimatických a geologických (strukturních) podmínkách. Teorie erozního cyklu byla vypracována pro mírná pásma, byl však definován i cyklus pouštní (pediplén místo peneplénu), ledovcový a mořský.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

eroze peneplén stadium mladosti, zralosti, staroby

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007