Encyklopedie Nápověda

zpětná eroze  intenzivní eroze v horní části říčního toku způsobující jeho prodlužování a posun pramenů směrem k rozvodí. Zpětná eroze je nejčastěji vyvolána výzdvihem pohoří spojeným se zahlubováním celého říčního systému.

Zpětná eroze

obr. Zpětná eroze

Obr. 275.  Zpětná eroze v pokryvných sedimentech. Postup eroze je dobře patrný na překládané místní prašné silnici. Char Argalantyn Nuruu, Mongolsko.Zpětná eroze

obr. Zpětná eroze

Obr. 276.  Zpětnou erozí je vytvářena v nezpevněných uloženinách síť zářezů vzhledu kaňonů a svědeckých hor. Char Argalantyn Nuruu, Mongolsko. 
Text a obrázky: Ing. Jaroslav Aichler

Odkazy

eroze

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007