Encyklopedie Nápověda

duna  (písečný) přesyp; akumulace větrem přemisťovaného, tj. vátého neboli eolického písku (nejčastěji křemenného). Rozlišují se

1. písečné návěje a závěje, což jsou malé akumulace vátého písku vznikající před jakoukoliv překážkou a za ní; zvláště časté jsou závěje za pouštním rostlinstvem neboli nebky (jedn. č. nebka);

2. barchany, tj. duny tvaru půlměsíce, jejichž špičky směřují po větru, zatímco střední část je vůči větru příčného směru. Výška barchanů bývá obvykle do 10 m;

3. příčné duny vzniklé splýváním většího počtu barchanů;

4. podélné duny jsou výsledkem částečného zakotvení barchanů za nějakou překážkou (skupina keřů, skalka aj. ), přičemž druhý konec duny je volný, může rotovat a stává se sejfovou dunou. Splýváním sejfových dun vznikají obrovské podélné duny;

5. ergy neboli písečné moře, což je složitý komplex podélných i příčných dun. Duny mohou být fixované nebo se stěhují působením větru. Na jejich povrchu se objevují charakteristické čeřin (obr. 26). Význačným rysem asymetrických dun je povlovnost návětrné, strmost závětrné strany a křížové zvrstvení písku. Duny vznikají v kontinentálních podmínkách, především v pouštích, ale také na mořském pobřeží (litorální duny) nebo v širokých údolích (vyvátím písku z říčních náplavů) apod. eolick, spraš.

Schéma čeřin

obr. Schéma čeřin

Obr. 26.   vzniklých (1) eolickou činností, tj. větrem, (2) vodním proudem, (3) vlněním vody. Směr pohybu vzduchu a vody je vyjádřen šipkami. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

čeřiny eolický

Na tento termín se odkazuje

barchan erg nebka písek poušť přesyp závěj

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007