Encyklopedie Nápověda

biostroma  ploché, vrstevnaté horninové těleso složené ze zbytků karbonátových schránek přisedlých organismů (různé lastury, krinoidové články, korali aj. ). B. mohou být nezávislé na biohermác či jiných místech růstu organismů a ukládají se na šelfech nebo na plošinách v obdobných podmínkách jako křemenné písky. Podle jiných názorů je biostroma budována organismy v původní růstové pozici. Nejednotnost pojetí brzdí užití tohoto termínu. @ obr. 18.

Schéma devonských bioherm a biostrom v oblasti Frasnes-Gerpinnes (Belgie)

obr. Schéma devonských bioherm a biostrom v oblasti Frasnes-Gerpinnes (Belgie)

Obr. 18.   1 - břidlice až jílovité vápence. 2 vrstevnaté vápence, 3 - biohermy a biostromy 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bioherma

Na tento termín se odkazuje

vápenec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007