Encyklopedie Nápověda

bazický   (zásaditý)

1. v mineralogii minerál, v němž Si tvoří méně než 50 % kationtů;

2. v pe-trologii magmatická hornina bez křemene obsahující živce, v nichž vápník převládá nad sodíkem, a běžné železnato-hořečnaté minerály pyroxen a olivín; v malém množství může být přítomen i amfibol nebo biotit. Podle starší klasifikace činí obsah SiO2 45 až 52 %. Bazické (neboli zásadité) horniny přecházejí do intermediálních zvýšením obsahu sodíku v živcích a do ultrabazických snížením zastoupení živců. Příkladem bazických hornin jsou bazalt, dolerit a gabro. Bazický není synonymem pro alkalický.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

alkalický bazalt gabro

Na tento termín se odkazuje

moldanubikum zásaditý

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007