Encyklopedie Nápověda

Tethys  druhohorní moře (geosynklinála) vyvinuvší se mezi viz Laurasií a viz Gondwanou a pokrývající jižní Evropu, Středozemí, severní Afriku, Írán a himalájskou oblast a patrně pokračující dále do jv. Asie. Byla to zóna alpínské orogeneze. alpidy, Paratethys.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

alpidy

Na tento termín se odkazuje

Paratethys trias Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007