Encyklopedie Nápověda

trias  nejstarší druhohorní (mezozoický) útvar, trvající asi 45 miliónů let (250 až 205 mil. let -str. 196), dělený na tři oddělení (stratigrafie). Vedení spodní hranice vůči permu je často nesnadné pro kontinentální vývoj obou útvarů, a proto se někdy mluví o permotriasu. Triasová mořská fauna je zřetelně ochuzená ve srovnání s paleozoickou, hojně zastoupeni jsou především měkkýši a z nich hlavně amoniti, pro něž je trias dobou rozvoje (mají velký stratigrafický význam). Na pevninách pokračoval rozvoj obratlovců a objevili se první dinosauři. V triasu se vyvinulo geosynklinální moře Tethys, kde se ukládaly hlavně vápence a dolomity (tzv. alpínský vývoj triasu), zatímco v severněji ležících oblastech to byly klastické kontinentální sedimenty a vápence epikontinentálního moře (tzv. germánský vývoj).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

dinosauři stratigrafie Tethys

Na tento termín se odkazuje

mezozoikum (

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007