Encyklopedie Nápověda

alpidy   pohoří vzniklá v průběhu alpínského orogenního cyklu, např. alpidy alpsko-himálajské, severoamerické, jihoamerické. Čelným evropským představitelem jsou Alpy (obr. 2, obr. 239).

Tektonické schéma Alp

obr. Tektonické schéma Alp

Obr. 2.  Tektonické schéma Západních a Východních Alp 
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

helenidy Tethys

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007