Special Papers >> Obsah >> No. 16

The new method for assessing the radon risk of building sites / Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku 

Neznal, M., Neznal, M., Malotín, M., Barnet, I., Mikšová, J.,  2004, Special Papers No. 16. Czech Geological Survey. Praha.
ISBN 80-7075-616-0

Obsah (Content)

Abstract
(pdf, 46 kB)
The new method for assessing the radon risk of building sites
pp. 7-13 (pdf, 635 kB)
Results of research on the radon risk assessment of building sites
pp. 14-28 (pdf, 1028 kB)
Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
str. 29-35 (pdf, 689 kB)
Výsledky výzkumných projektů související se stanovením radonového indexu pozemku
str. 36-45 (pdf, 1221 kB)
References / Literatura
pp. 46-47 (pdf, 133 kB)
 

© Česká geologická služba, 2007